సెప్టెంబర్ 24, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

హైదరాబాద్

పీఓపీ విగ్రహాల నిమజ్జనం ట్యాంక్ బండ్ లో వద్దన్న హైకోర్టు మట్టి విగ్రహాలకు ఓకే.. నెక్లెస్ రోడ్ రూట్లో..ఫర్వాలేదు...
కేజీ టూ పీజీ ఏక్ తారీఖ్ సే ఖుల్లా… సెఫ్టెంబర్ 1వ, తేదీ నుంచి విధ్యా సంస్థలు పునఃప్రారంభంపై...
ఏక్ తారీఖ్ సే నహీ ఛాహియే..అంటూ ఫిల్… సెఫ్టెంబర్ 1వ, తేదీ నుంచి విధ్యా సంస్థలు పునఃప్రారంభంపై అభ్యంతరం...