ఆగస్ట్ 13, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి

భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న చార్మినార్ పరిసరాలు.. నగర ప్రజలే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి చార్మినార్ చేరుకుంటున్న అమ్మవారి భక్తులు.....
లాల్ దర్వాజ నుంచి చార్మినార్ వరకు సామూహిక ఊరేగింపు సింహవాహిణి దేవాలయంలో పూజల అనంతరం కొనసాగిన ఊరేగింపు భాజాభజంత్రీల...