ఆగస్ట్ 13, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

ఫ్లై ఓవర్

ఫ్లై ఓవర్ ప్రారంభంలో అంతా "ఆకు పచ్చ"ధనమే
1 min read
ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మజ్లిస్ పార్టీ జెండాలతో నిండిన ఫ్లైఓవర్.. ఎక్కడా కనిపించని టిఆర్ఎస్ జెండాలు.. ఫ్లెక్సీలు.. ఓవైసీ బ్రదర్స్...