ఆగస్ట్ 13, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

లాల్ దర్వాజ బోనాలు

పాతబస్తీతో పాటు నగరంలో అమ్మవారికి ఘనంగా బోనాల సమర్పణ.. సందడి చేసిన సినీ కళాకారులు..రాజకీయ నాయకులు..మంత్రులు 2న,పాతబస్తీలో అమ్మవారి...