ఆగస్ట్ 12, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

శ్రీ మహాంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల

మీరాలంమండి పూజల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ స్వేతా మహాంతి అన్నిరకాల కూరగాయలు,ఆకుకూరలతో ప్రత్యేక అలంకరణ దేవాలయంతోె పాటు ఆలయంలో...