డిసెంబర్ 3, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

ఎమ్మెల్యే సయ్యద్ అహ్మద్ పాషా ఖాద్రి

వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి వెనుకడుగు వేయవద్దు.. ఇప్పటికే మొదటి డోసు తీసుకున్న వారంతా రెండో డోస్ తీసుకోవాలి.. రెండో డోస్...