మార్చి 22, 2023

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

General News

తెలంగాణలో అతి ప్రాచీనమైన చారిత్రాత్మకమైన దేవాలయం.. ప్రతిరోజు వందల సంఖ్యలో భక్తుల సందర్శన.. ఉత్సవాల సందర్భంగా శివపార్వతుల కళ్యాణంతో...
అసద్ కాన్వాయ్ పై జరిగిన దాడికి నిరసన. నిరసనలో పాల్గొన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు, పార్టీ అభిమానులు  స్వచ్ఛందంగా మూతపడిన...