సెప్టెంబర్ 29, 2023

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

బోనాల జాతర

పాతబస్తీతో పాటు నగరంలో అమ్మవారికి ఘనంగా బోనాల సమర్పణ.. సందడి చేసిన సినీ కళాకారులు..రాజకీయ నాయకులు..మంత్రులు 2న,పాతబస్తీలో అమ్మవారి...