అక్టోబర్ 26, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

మీరాలంమండి

వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు పెద్దమ్మ తల్లికి బంగారు బోనం,పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ.. లాల్ దర్వాజ...
భక్తి శ్రద్దలతో మొదలైన గోల్కొండ జగదాంబ అమ్మవారికి బోనాల సమర్పణ అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు అందజేసిన మంత్రులు తలసాని,ఇంద్రకరణ్...