అక్టోబర్ 26, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

రంజాన్

ఆర్సీ న్యూస్(హైదరాబాద్): రంజాన్ మార్కెట్ లలో కరోనా కట్టడి జాగ్రత్తలు కనిపించడం లేదు. ప్రజలు యధేచ్చగా గుంపులు,గుంపులుగా షాపింగ్...