అక్టోబర్ 24, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారు

సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారికి ఘనంగా బోనాలు ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు అందజేసిన మంత్రులు పాతబస్తీలో కన్నుల...
పాతబస్తీ నుంచి సికింద్రాబాద్ కు తరలి వెళ్లిన భక్తులు వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు బంగారు...