ఆగస్ట్ 13, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

సీఎం కేసీఆర్

సిరిసిల్ల జిల్లా పర్యటన సందర్బంగా సీఎం కేసీఆర్ చెప్పిన మాట.. అట్టహాసంగా జిల్లా పర్యటన..అడుగడుగున బ్రహ్మరధం పట్టిన ప్రజలు...