జనవరి 19, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

General News

ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాల్సిందే.. భౌతిక దూరం పాటించాలి.. గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదు.. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాలలో కరోనా...
విరిగిపడిన కొండ చరియలు.. తృటిలో తప్పిన ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణికులంతా సురక్షితం.. కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఘాట్ రోడ్...