మే 27, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

TECH

కోట్లు కొల్లగొడుతున్న ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం ఓవర్ ద టెలివిజన్..
1 min read
మిలియన్ల లో సబ్స్క్రైబర్లు.. కోట్లలో ఆదాయం.. నెంబర్ వన్ స్థానం పై ఆరాటం.. అత్యధిక సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నప్పటికీ దేశంలో...