మే 23, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

Telangana

తర్వాత రైతులు అందరితో కలిసి ప్రగతి భవన్ ముట్టడిస్తాం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దొంగ నాటకాలాడుతున్నాయి. రైతులకు న్యాయం...
ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి..  ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తాం.. నిరుద్యోగుల పట్ల...