డిసెంబర్ 5, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

Telangana

అమ్మో..! మళ్లీ కొత్త వైరస్ అట..ఈ వైరస్ మహా డేంజర్ అంటున్నారు.
1 min read
గబ్బిలాల నుంచి ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తోందనీ చైనాలోని ఊహాన్ శాస్త్రవేత్తల వెల్లడి. ప్రస్తుతం ఈ వైరస్ సౌత్ ఆఫ్రికా...
పార్టీ సభ్యత్వం పొంది చనిపోతే వారి కుటుంబానికి రెండు లక్షల సహాయం.. ఇప్పటికీ సిద్దిపేటలో 25 మంది కార్యకర్తల...