ఏప్రిల్ 12, 2024

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

Telangana

ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి..  ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తాం.. నిరుద్యోగుల పట్ల...