ఆగస్ట్ 13, 2022

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

hyderabad police

అసద్ కాన్వాయ్ పై జరిగిన దాడికి నిరసన. నిరసనలో పాల్గొన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు, పార్టీ అభిమానులు  స్వచ్ఛందంగా మూతపడిన...