సెప్టెంబర్ 24, 2021

areseenews

ఎప్పటికప్పుడు..మీకోసం

సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ దశలవారీగా ఆందోళన ఈనెల 20న, రాష్ట్ర వ్వాప్తంగా నిరసన ప్రదర్శనలు జర్ణలిస్టుల డిమాండ్ డే..గా...
పీఓపీ విగ్రహాల నిమజ్జనం ట్యాంక్ బండ్ లో వద్దన్న హైకోర్టు మట్టి విగ్రహాలకు ఓకే.. నెక్లెస్ రోడ్ రూట్లో..ఫర్వాలేదు...